Ђорђевић Наташа

Штампа

 

 Број индекса: 10/2015 МТ

Тема завршног рада: Прилагођавање туристичке понуде планине Таре савременим тенденцијама на туристичком тржишту
Комисија (председник, ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Доц. др Тања Станишић, Доц. др Марија Костић
Датум и време одбране: 25.04.2017.г 11ч15мин
Кабинет: Свечана Сала

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker