Жупац Ана

Штампа

 

Број индекса: 09/2015МТ
Тема завршног рада: Перцепција туриста о кризним догађајима и њен утицај на избор дестинације – пример Турске
Комисија (председник, ментор, члан): Проф. др Владимир Сенић, Доц. др Дарко Димитровски, Доц. др Марија Костић
Датум и време одбране: 25.11.2016.г 10ч30мин
Кабинет: Свечана Сала

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker