Вулићевић Ивана

Штампа

 

Број индекса: 08/2015МТ
Тема завршног рада: Wellness туризам у функцији побољшања здравља
Комисија (председник, ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Проф. др Сандра Живановић, Доц. др Јелена Радовић Стојановић
Датум и време одбране: 15.11.2016.г 12ч
Кабинет: Читаоница факултета

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker