Цалић Анђела

Штампа

 

Број индекса: 19/2015МТ
Тема завршног рада: Културни туризам у функцији развоја туризма Србије
Комисија (председник, ментор, члан): Проф. др Сандра Живановић, Доц. др Небојша Павловић, Проф. др Смиљка Исаковић
Датум и време одбране: 15.11.2016.г 14ч
Кабинет: Свечана сала

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker