Милојевић Саша

Штампа

 

Број индекса: 22/2015МТ
Тема завршног рада: Предузетнички дух у сеоском туризму
Комисија (председник, ментор, члан): Проф. др Сандра Живановић, Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 15.11.2016.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker