1. Како могу сазнати нешто више о пријемном испиту?

Све информације о пријемном испиту можете добити на сајту Факултета посвећеном упису. Пријемни испит се полаже у слушаоницама Факултета, а полагање траје 120 минута. Приликом пријављивања за полагање пријемног испита, од битнијих докумената предају се само копије докумената и личне карте, а оригинали се доносе на увид и одмах се враћају кандидатима.

 

2. Да ли се термин полагања пријемног испита преклапа са терминима полагања на другим факултетима?

Пријемни испити на државним факултетитма се организују у окрвиру два до три дана које одреди Министарство просвете и науке. Може да се догоди поклапање термина за полагање пријемних испита на неким факултетима.

 

3. Да ли могу да се, поред Факултета за хотелијерство и туризам, истовремено пријавим за полагање пријемног испита на неком другом факултету?

Наравно, можете се пријавити за полагање пријемног испита и на другим факултетима.

 

4. Коме могу да се обратим за додатне информације у вези пријемног испита?

Поред информација наведених у категорији “Упис”, уколико имате потребу за додатним информацијама позивањем Студентске службе на тел: 036/515-00-21, они ће се потрудити да у најкраћем временском року одговоре на сва питања која имате.

 

5. Који студијски програми постоје на Факултету за хотелијерство и туризам? Коју диплому/звање добија студент по завршетку студија?

Факултет тренутно има три студијска програма, од чега један програм основних и два програма мастер студија. По завршетку основних студија у трајању од четири године, студент стиче диплому и звање Дипломирани менаџер. По заврштеку мастер студија у трајању од једне године, студент стиче титулу Мастер менаџер.

 

6. Да ли су студије на овом Факултету у складу са одговарајућим прописима?

Наравно. Студијски програми на Факултету за хотелијерство и туризам су усклађени са Законом о високом образовању и принципима Болоњске декларације увођењем европског система преношења бодова ECTS (European Credit Transfer System), савременог начина организовања наставе и система евалуације рада предавача.

 

7. Зашто баш Врњачка Бања, а не неко друго место?

Врњачка Бања, као седиште најстарије туристичке организације на Балкану и једна од најлепших бања Србије, поседује све услове да студентима пружи квалитетно стицање и усавршавање неопходних знања и вештина. Са аспекта географске локације, Врњчка Бања има оптималну позицију будући да је подједнако удаљена од свих важнијих туристичких локалитета у региону. Са друге стране, карактеристике бање пружају прилику да се студијски програми одвијају без икаквих сметњи. Студентима је загарантован мир неопходан за учење, а сви елемнти неопходни за стицање и усавршавање практичних знања и вештина се налазе на дохват руке.

 

8. Да ли су предмети једносеместрални или двосеместрални?

У свим годинама предмети су једносеместрални, тј. подразумевају слушање истог у периоду од једног семестра након чега студенти имају могућност изласка на испит.

 

9. Да ли је Факултет за хотелијерство и туризам акредитован?

Факултет за хотелијерство и туризам је акредитован.10. Који су услови за упис у прву годину основних академских студија?

У прву годину основних академских студија може се уписати лице које има завршено средње образовање у четворогодишњем трајању.

 

11. Како се утврђује редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија?

Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту. Кандидат може да освоји највише 100 бодова. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе, помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.

 

12. Како се одређује ко ће бити уписан на терет буџета, а ко као самофинансирајући студент?

Број укупно постигнутих бодова и место на ранг листи одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину, као и то да ли ће бити финансиран из буџета или ће сам плаћати школарину. У оптицају је 60 буџетских и 40 самофинансирајућих места.

 

13. Да ли организујете други уписни рок?

Да, само у случају да после првог уписног рока остану слободна места. Резултати другог уписног рока не утичу на раније формирану ранг листу, што значи да студент са најбољим резултатом пријемног испита у другом року заузима прво слободно место на ранг листи.

 

14. Колика је школарина за ову школску годину?

Студенти на буџету не плаћају школарину, а самофинансирајући студенти плаћају школарину 80.000 динара. Школарина може да се плати у четири једнаке рате.

 

15. Који предмети се полажу на пријемном испиту?

Пријемни испит је конципиран као провера знања опште културе и информисаности.

 

16. Када почиње школска година и колико трају семестри?

Факултет организује и изводи студије у току школске године која почиње у октобру и траје 12 календарских месеци. Школска година се дели на зимски и летњи семестар, од којих сваки, по правилу, има 15 наставних недеља.

 

17. Која су најважнија опредељења у оквиру Болоњског процеса?

Најважнија опредељења у оквиру Болоњског процеса су: увођење Европског система преноса бодова (ЕСПБ); усвајање нове структуре студија, коју чине три нивоа студија (основни, мастер и докторске); промовисање мобилности студената; усвајање система упоредивих диплома.

 

18. Који су испитни рокови?

Испитни рокови су:

  • јануарски,
  • априлски,
  • јунски,
  • септембарски и
  • октобарски рок.


Студент излази на испит пошто задовољи све прописане предиспитне обавезе утврђене планом и програмом извођења наставе. Студент је у обавези да пријави и полаже све испите, непосредно по окончању наставе из предмета који се слушају. Испити се пријављују према распореду који објављује Студентска служба.

Нема више чланака у овој категорији. Ако се приказују поткатегорије, оне могу да садрже чланке.

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker