Услови уписа на мастер студије у школској 2016./2017.г

 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи ће   у школској 2016./2017. години, уписивати студенте на мастер академске студије, и то на следећа три студијска програма:

р.б. Студијски програм Укупан број слободних места
1. Менаџмент у хотелијерству 30
2. Менаџмент у туризму 30
3. Здравствени туризам 25


На мастер академске студије може се уписати лице које је завршило основне академске студије у четворогодишњем трајању и стеклo најмање 240 ЕСПБ бодова, односно лице које је завршило основне студије, по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Kандидати који конкуришу за упис на мастер академске студије полажу пријемни испит из материје наставних предмета: Основе хотелијерства и туризма, Менаџмент у хотелијерству и Менаџмент у туризму.

Изузетно, кандидати који су завршили основне академске студије на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, могу се, на лични захтев, ослободити полагања пријемног испита.

Пријемни испит се полаже писмено и јединствен је за све кандидате.

Литературу за припрему пријемног испита обезбеђује Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, и иста се може купити у књижари Факултета, по цени од 500 динара.

Све релевантне и детаљне информације о условима уписа на Мастер академске студије биће објављенe, заједно са конкурсом почетком октобра 2016. године.

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker