Потребна документа

 

За пријаву уписа на Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи потребно је да доставите следећа документа:

Извод из матичне књиге рођених (оригинал + фотокопија)

 • Сведочанства за сва четири завршена разреда средње школе (оригинали + фотокопије)
 • Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (оригинал + фотокопија)
 • Попуњену конкурсну пријаву (добија се на Факултету)
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000 динара на жиро рачун Факултета, број: 840-2083666-04 са моделом 97 и позивом на број: 7080 9267 4237 1000 4940

Фотокопије достављених документа не морају бити судски оверене.

Кандидати који су стекли право да упишу прву годину основних академских студија у академској 2016/2017. подносе следећа документа:

 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал)
 • Сведочанства за сва четири завршена разреда средње школе (оригинали)
 • Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (оригинал)
 • Два обрасца “ШВ 20” попуњена штампаним словима ћирилицом
 • Две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм и једну формата 2 x 2,5 цм
 • Попуњен образац изјаве за изборни предмет - добија се на шалтеру Студентске службе
 • Доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа. Накнада у износу од 3.000 динара се уплаћује на жиро рачун Факултета, број: 840-2083666-04 са моделом 97 и позивом на број: 7080 9267 4237 1000 4940
 • Доказ о уплати школарине за студенте који сами финансирају своје студије. Годишња школарина износи 80.000 динара, а уплаћује се на жиро рачун Факултета број: 840-2083666-04 са моделом 97 и позивом на број 7080 9267 4237 1000 4940

Упис кандидата који су примљени обавља се искључиво на основу докумената који су наведени у јавном конкурсу за упис.

подсетник   преузимање

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker