Термини испита - Мастер

Штампа

Студијски програми: Менаџмент у хотелијерству, менаџмент у туризму, здравствени туризам

наставни предмет:

испитни рок:
септембарски

испитни рок:

Методологија НИР-а п:01.09;13ч
у:
п:
у:
Менаџмент ланцима снабдевања у хотелијерству и туризму п:
у:25.08;11ч
п:
у:
Кризни менаџмент у хотелијерству и туризму п:22.08;11ч
у:
п:
у:
Савремене тенденције у хотелијерству и туризму п:
у:04.09;13ч
п:
у:
Менаџмент инвестицијама у хотелијерству п:
у:
п:
у:
Бањски, здравствени и спортско-рекреативни туризам п:24.08;11ч
у:
п:
у:
Рурални туризам п:
у:

п:
у:

МСП и кластери у хотелијерству и туризму п:28.08;15ч
у:
п:
у:
Контрола и ревизија хотелског пословања п:
у:30.08;10ч
п:
у:
Рехабилитација и физикална терапија п:
у:
п:
у:
Облици и трендови здравственог туризма п:24.08;11ч
у:
п:
у:
Дестинације здравственог туризма п:30.08;10ч
у:
п:
у:
Управљање односима са корисницима здравствених услуга п:29.08;12ч
у:
п:
у:
Финансијки менаџмент здравствених услуга п:
у:
п:
у:
Туризам и одрживи развој п:
у:22.08;12ч
п:
у:
Балнеоклиматологија п:
у:
п:
у:
2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker