Ресор за наставу и студентска питања

 

Ресор за наставу  и  студентска питања један је од кључних ресора који постоји и функционише под окриљем Студентског парламента и за циљ првенствено има праћење и унапређење студентског стандарда.

Поменути ресор настоји да студентима у што бољем светлу и на што бољи начин прикаже значај и основне принципе Болоњског процеса, да укаже на неопходност студирања и значај образовања у свету уопште. Преко овог ресора Студентски парламент покушава да утиче на побољшање услова у којима се налазе студенти Факултета за хотелијерство и туризам, а поред тога, служи за праћење и оцену квалитета наставе на факултету. Путем разних анкета и упитника овај ресор прикупља, обрађује и на основу резултата процењује целокупну проблематику везану за наставне активности и делује у складу са важећим актима факултета и државе.

Уважавајући сугестије студената, њихове предлоге, захтеве и потребе, ресор за наставу и студентска питања узима све више значаја међу студентима и постаје поуздан партнер кроз њихово студирање.

Координатор ресора: Сузана Медаровић

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker