Ресор за културу и неформално образовање

 

Ресор за културу и неформално образовање Факултета за хотелијерство и туризам бави се подизањем културног нивоа студената кроз промовисање лепог понашања и увођење бонтона у све сегменте живота студента.

Промоције књига, вечери културе, музичких манифестација, само су неки од задатака нашег ресора. Буђење свести код наших студената као будућих  академских  грађана, која се тиче културног живота, понашања, па и на крају пословне културе, један је од главних циљева ресора који ће допринети да наши студенти по окончању студија у овом погледу буду комплетне личности. Настојимо да поспешујемо рад даровитих и креативних студената у смислу обезбеђивања потребних услова и средстава који су им потребни, а све са циљем побољшања радног амбијента, а самим тим и резултата. Такође, овај ресор се труди да обезбеди карте за позоришне представе, биоскопе, сајмове и музичке манифестације по најповољнијим условима за студенте. Осим тога, у оквиру овог ресора студенти могу потражити помоћ у писању разних административних докумената као што су пропратна писма, дописи, молбе, па и семинарски радови.

Као што можете видети, овај ресор има широку лепезу активности управо из разлога што он треба да шири видике и помера границе у савременом образовању студента.

Координатор ресора: Жељко Стефановић

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker