Ресор за драмско - рецитаторску секцију

 

Циљ рада секције је да се код студената створи интерес за рецитовањем и глумом. Секција подстиче развијање студентске маште, креативности и оригиналности. Уз рад са координатором, студенти се оспособљавају за изражајно рецитовање, као и опуштање пред публиком. Драмско-рецитаторска секција омогућава развој личних склоности за књижевност и књижевно стваралаштво, те негује интерес за говорно презентовање књижевне уметности. Драмско-рецитаторска секција сазива састанке на сваких месец дана, у циљу побољшања рада као и евентуалних питања. Уз координацију Драгана Гвозденовића, секција је донела већ 3 захвалнице на Факултет, као доказ да свој посао обављају из љубави и воље.

Координатор ресора: Драган Гвозденовић

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker