Студентски парламент

Штампа

 

Студентски парламент је орган факултета преко којег, у складу са Законом о високом образовању и Статутом факултета, студенти:

  • остварују своја права на факултету
  • штите своје интересе на факултету
  • учествују у доношењу важних одлука које се односе на њихово студирање
  • организују културно-образовне манифестације као и манифестације хуманитарног карактера
  • имају гарантовану слободу мишљења и изражавања

У циљу остваривања права и заштите интереса студената, Студентски парламент бира и разрешава представнике студената у органима високошколске установе, односно високошколске јединице, као и у органима других установа у којима су заступљени представници студената, у складу са статутом установе.

Студентски парламент Факултета за хотелијерство и туризам први пут је конституисан у фебруару 2011. године. Студентски парламент има 12 чланова.

Избор чланова студентског парламента одржава се сваке године у априлу, непосредним гласањем  на изборима. Мандат чланова студентског парламента траје годину дана.

Право да бира и буде биран за члана Студентског парламента има сваки редован студент основних студија, дипломских академских студија – мастер, специјалистичких и докторских студија, у складу са Законом о високом образовању и Статутом Факултета

ПРЕДСЕДНИК: Борис АјдуковићПОТПРЕДСЕДНИК: Слободан ИкодиновићСТУДЕНТ ПРОДЕКАН: Мина ВеличковићСЕКРЕТАР: Милан Илић

Организација

Студентски парламент има  12  чланова и 5 ресора:

Одредбе

Функционисање Студентског парламента уређено је следећим одредбама:

Правилник Студентског парламента
Правилник о спровођењу избора за Студентски парламент

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker