Функције

Штампа

Ми се сматрамо компетентним и одговорним за обављање следећих функција: 

Стицање знања: 

 • Обезбедити да студенти добију савремена знања, преношење стручних знања у складу са садржајима добро планираних и ажурираних студијских програма. 
 • Обезбедити да наставници и сарадници користе савремену технологију у ширењу теоријских знања и практичних способности студентима. 
 • Обезбедити да процес евалуације, који се користи у теоријске и практичне сврхе, буде успешно средство оцене учења студената. 
 • Обезбедити да средина у којој се стиче знање буде пријатна. 
 • Обезбедити да се често преиспитују студијски програми (сваких 3-5 година) како би били у склади са потребама привреде. 

Истраживање и иновације: 

 • Уливати и подстицати културу истраживања, иновација и консултаци-ја међу наставницима и сарадницима. 
 • Обезбедити адекватну инфраструктуру која подстиче истраживања и иновације међу запосленима на Факултету. 
 • Обезбедити интелектуалну атмосферу. 
 • Подстицати консултације и публикацију радова како би се подигао и одржао кредибилитет Факултета. 

Укљученост у друштвену заједницу: 

 • Да би се успоставио заиста прави однос са друштвеном заједницом и јавношћу уопште, Факултет ће извршавати своју академску мисију и о томе редовно обавештавати све заинтересоване јавности. 
 • Идентификовати се и помагати јавности са активностима које су потребне, полазећи од расположивог знања.  
2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker