Научне активности наставника и сарадника факултета

Проф. др Смиљка Исаковић: Сајам туризма и сеоског туризма у КрагујевцуПроф. др Смиљка Исаковић одржала је 25.новембра 2017. предавање у Медија центру Шумадија Сајма у Крагујевцу, на стручној радионици са називом „Култура и туризам“ у оквиру организованих стручних садржаја на деветом међународном Сајму туризма и сеоског туризма у Крагујевцу, који се одржао под покровитељством Града Крагујевца од 24. до 26. новембра. Организатори ове манифестације су Градска туристичка организација „Крагујевац“ и „Шумадија сајам“.
O културном туризму на Сајму у Крагујевцу: преузимање

Доц. др Андреј Мићовић:XXVIII Светски конгрес Међународног удружења за туристичко право, Брисел, 2017.

У периоду од 8. до 10. новембра 2017. године, у Бриселу је одржан 28. Светски конгрес Међународног удружења за туристичко право (IFTTA), уз учешће академских представника, адвоката, судија, као и представника туристичко-угоститељских субјеката из Европе и света (Ирска, Шкотска, Немачка, Аустрија, Италија, Француска, Белгија, Шпанија, Израел, Србија, Мађарска, Малта, САД, Канада, Бразил, Аргентина, Мексико). Скуп је организован у сарадњи са Европским парламентом, Европским удружењем туристичких агената и организатора путовања као и адвокатском канцеларијом Dugardyn & Partners. Уводна сесија је одржана у згради Европског парламента, паралелно са заседањем Комитета за транспорт и туризам, чиме је омогућена размена информација о легислативним активностима које се на нивоу ЕУ спроводе или планирају у наредном периоду у области туризма. У оквиру уводне сесије, доц. др Андреј Мићовић је имао излагање на тему Serbian Package Travel Rules Between the New Package Travel Directive and Draft Civil Code, указујући на проблеме у контексту паралелног регулисања уговора о организовању путовања у Закону о облигационим односима и Закону о заштити потрошача, и истичући потребу да се кроз доношење Српског грађанског законика имплементирају одредбе Директиве ЕУ 2015/2302 у домаћи правни систем и обезбеди јединственост у правном регулисању. Остале теме које су разматране на овогодишњем Скупу тичу се изазова, безбедносних претњи и природних катастрофа са којима се свет суочава, што се рефлектује на туризам, утицаја техничких иновација на туризам у области заштите корисника туристичких услуга, одговорности, приватности и заштите података, инсолвентности. Реч је о актуелним питањима о којима су ставове изнели теоретичари и практичари из целог света.
На овогодишњем Скупу, доц. др Андреј Мићовић је добио посебно признање у виду награде Gerald Heifetz за 2017. годину, установљене по једном од оснивача Међународног удружења за туристичко право, за посебан допринос развоју Туристичког права и остваривању основних циљева Удружења.

Проф.др Смиљка Исаковић: гостовање на РТС


Проф.др  Смиљка Исаковић гостовала је у среду, 8.новембра 2017. у емисији Првог програма Радио Београда Сусретања, у којој је говорила о културној политици и  културним навикама публике у Србији, поводом концерта који је одржала 4. новембра у свечаној сали Дома Војске, у оквиру 14. Међународног фестивала чембала „Чембало, жива уметност".  
Аутор и водитељ емисије Сусретања је музиколог и културолог др Александра Паладин.

Проф.др Смиљка Исаковић: 14. међународни фестивал „Чембало, жива уметност“Од 31. октобра до 9. новембра 2017. у различитим београдским салама, на различитим инструментима, наступили су  домаћи чембалисти, као и гости из Аустрије, Италије, Хрватске и Сједињених Америчких Држава.
Проф.др  Смиљка Исаковић одржала је у оквиру Фестивала концерт 4.11. у свечаној сали Дома Војске, са програмом композиција домаћих савремених аутора, уз сарадњу композитора и гитаристе Драгомира Миленковића и перкусионисте Андрије Сагића.  У програму се нашао Српски духовни календар и песма из Призрена Недо Недо бела Недо Вере Миланковић, Марш на Дрину (Марш Остинато)Мирослава Мише Савића, Изгубљени прстен цара Константина Драгомира Миленковића, Изгубљено благо Николе Старчевића, као и Ластари за чембало посвећени Смиљки Исаковић  Мирољуба Аранђеловића Расинског.

Проф. др Драго Цвијановић: "CHALLENGES OF TOURISM AND BUSINESS LOGISTICS INTHE 21ST CENTURY »ISCTBL 2017«", Gevgelija, MacedoniaUniversity  “Goce Delcev”, Štip, Faculty of Tourism and Business Logistics, Đevđelija; у сарадњи са:

  • “St. Kliment Ohridski” University, Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality – Ohrid,
  • Универзитетом у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи,

Организовао је:
First International Scientific Conference
CHALLENGES OF TOURISM AND BUSINESS LOGISTICS INTHE 21ST CENTURY »ISCTBL 2017«
Gevgelija, Macedonia, October 24-25, 2017.
Било је присутно око 50 учесника на којој је декан Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи проф. др Драго Цвијановић заједно са колегама Високе струковне школе из Новог Сада (Тамара Гајић и Александра Вујко) презентовао рад  „Evaluation of western Serbia rural tourism development “.
Осим билатералних разговора, са колегама из Србије, Пољске, Латвије, Турске и Македоније, договорена је сарадња са факултетима из Ђевђелије и Охрида на принципу реципротета о посетама запослених.
Проф. др Драго Цвијановић је био гост и ректора Универзитета „Гоце Делчев“ из Штипа, где је после срдачног разговора закључено да наша два Универзитета потпишу уговоре о пословно-техничкој сарадњи.

Доц. др Андреј Мићовић: Међународни научни скуп Sustainable Tourism Lawand New Package Travel Directive, Португал (Есторил/Лисабон/Евора), 2017.

 

У оквиру Међународне конференције у Португалу, која је одржана у Есторилу, Лисабону и Евори, у периоду од 9. до 10. октобра 2017. године, под називом Sustainable Tourism Lawand New Package Travel Directive, разматрана су правна правила која се односе на одрживи туризам, а размењена су и искуства у погледу процеса имплементације Директиве ЕУ 2015/2302 о путовањима у пакет аранжманима и повезаним путним аранжманима у национална законодавства земаља чланица ЕУ.  Доц. др Андреј Мићовић је имао излагање на тему Sustaiable Tourism Development in the Danube Region – Law and Policy, у оквиру које је указао на релевантне стратегије на домаћем плану и на нивоу ЕУ, којима се подстиче сарадња међу земљама подунавског слива у функцији остварења вишеструких циљева међу којима је и обезбеђење одрживог туризма. Истовремено је указао на постојећи правни оквир Републике Србије и потребу даљег услаглашавања релевантних прописа са онима који се доносе на нивоу ЕУ.

Као резултат прошлогодишњег скупа, на Конференцији одржаној ове године, публикован је Зборник радова под називом The New Package Travel Directive, који представља јединствену правну грађу на ову тему. У оквиру Зборника, налази се и рад доц. др Андреја Мићовића, на тему: Some Aspects of the Serbian Package Travel Rules in the Context of the Current and New Package Travel Directive.

 

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker