др Снежана Милићевић

Штампа
Титула, име и презиме др Снежана Милићевић
Наставничко звање Доцент
Ужа научна област Менаџмент и пoсловање
Број кабинета 6
Е-пошта Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Термин консултација Средом: 12-14ч          
Датум избора у звање 10.07.2013.г
Биографија Датум и место рођења
15.12.1969. Крушевац
Основне академске студије
Виша туристичка школа, Нови Београд, завршила 1991. године
Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, смер хотелијерство и туризам, одељење у Врњачкој Бањи,  дипломирала 2004. године.
Магистарске студије
Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент, Универзитета Сингидунум у Београду, магистрирала 2008. године
Докторат наука
Факултет пословне економије Универзитета Едуконс, Сремска Каменица, докторирала 2012. године
Кретање у запослењу
Туристичка агенција „СИТИ“ Врњачка Бања, 1992-2000.
Установа Туристичко-спортски центар „Врњачка Бања“, 2000-2004.
Хотелско туристичко предузеће „Фонтана“ ад Врњачка Бања, 2005-2009.
Јавно предузеће Радио Телевизија Врњачка Бања, 2009-2011.
Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, 2011-
Ангажованост
на предметима
 • Менаџмент у туризму (Основне академске студије)
 • Менаџмент туристичких дестинација (Основне академске студије)
Истраживачко
интересовањe
 • Менаџмент у туризму,
 • Менаџмент туристичких дестинација,
 • Савремени трендови на туристичком тржишту
Одабране
референце
 • Храбовски Томић, Е., Милићевић, С., (2012). Развој туризма Врњачке Бање на принципима одрживог развоја, Теме, ТМ Г. XXXVI, бр. 2/2012, стр. 755-771.  (ISSN 0353-7919)
 • Милићевић, С., Миловановић, В., Подовац, М. (2012). Специфичности управљања бањским туризмом у свету и у Србији, Мегатренд ревија, вол. 9, бр. 3/2012, стр. 273-284. (ISSN 1820-3159)
 • Милићевић, С., Миловановић, В. (2012). Предузетништво као активни елемент у стварању нових подухвата у сектору туризма Врњачке Бање, Пословна Економија, Година VI, број 1, вол. X, стр. 463-486. (ISSN 1820-6859)
 • Миловановић, В., Милићевић, С., (2012) Corporate social responsibility approach implementation in Serbian hotel industry, у A.Chodyński (ed.) Biznes odpowiedzialny wobec interesariuszy, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, Krakow, pp. 155-173, (ISBN 978-83-7571-230-8)
 • Миловановић, В., Милићевић, С. (2012). Entrepreneurship and innovation as a condition for positioning on the international tourism market. 2nd International Scientific Conference REDETE 2012 - Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies, Faculty of Economics, University of Banja Luka, рад је публикован у Зборнику радова под нaсловом „Economic Development and Enterpreneurship in Transition Economies: A Search For New Paradigms“, pp. 864-872. (ISBN 978-99938-46-54-3)
 • Милићевић, С., Миловановић, В., Мандарић, М. (2013). The Potentials of Serbia as Medical Tourism Destination on the International Tourism Market, Actual Problems of Economics, No. 04 (142), pp. 397-405. (ISSN 1993-6788)
 • Милићевић, С., Јовановић, Д., (2013), Уштеде у хотелској индустрији - зелени хотели. IX Meђународни научно-стручни симпозијум „ХОТЕЛСКА КУЋА 2013 – Утицај глобалних туристичких токова на квалитет хотелског пословања“, Пословно удружење хотелско угоститељске привреде – ХОРЕС, Златибор, стр. 327-334 (ISBN 978-86-905315-4-7)
 • Милићевић, С. (2013). Здравствени туризам – мегатренд на туристичком тржишту, Мегатренд ревија, вол. 10, бр. 4/2013, стр. 163-176 (ISSN 1820-3159)
 • Милићевић, С., Подовац, М. (2013) Конкурентност Врњачке Бање на туристичком тржишту“, у монографији „Конкурентност предузећа у Србији“, Универзитет у Београду, Економски факултет, стр.207-218. (ISBN: 978-86-403-1340-7) 
 • Подовац, М., Милићевић, С., Милутиновић, С. (2013) Специфичности туризма Европске Уније са посебним освртом на значај евроинтреграција за српски туризам, Економика, Година LIX, VII-IX, број 3, стр. 170-178. (ISSN 0350-137X)
 • Јовановић, Д., Милићевић, С. (2014) Capacity Building of Rural Population for Ecologically Clean Food, Brand and Tourism.  International Scientific Conference "Sustainable Agriculture and Rural Development in Terms of the Republic of Serbia Strategic Goals Realization within the Danube Region - Rural Development and (un)limited Resources", Institute of Agricultural Economics Belgrade, Thematic Proceedings, pp. 243-258 (ISBN 978-86-6269-036-4)
Учешће на
пројектима
 • Експерт (и члан) пројектног тима у изради „Стратегије развоја туризма општине Рача 2014-2019“.
Чланства у
организацијама
 • Члан Општинског форума за израду „Стратегије одрживог развоја општине Врњачка Бања за период 2013-2023“ – делегирана испред Факултета за Хотелијерство и туризам Врњачка Бања – од 26.03.2012. године
 • Члан Одбора за мониторинг и имплементацију Плана регионалног развоја Рашког и Моравичког округа - делегирана испред Факултета за Хотелијерство и туризам Врњачка Бања, на захтев Општинске управе општине Врњачка Бања – од 16.04.2013. године
 • Сарадник и активни учесник у изради “Просторног Плана Општине Врњачка Бања” (у делу који се односи на туризам и хотелијерство), чији је носилац израде Дирекција за планирање и изградњу Општине Врњачка Бања – од 30.05.2011. године
 • Члан „Бањског савета“ сталног радног тела Скупштине општине Врњачк Бања (од 2008. године)
2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker