Осигурање студената

Штампа

 

Студенти који су уплатили осигурање осигурани су преко осигуравајуће компаније Winner Stadtishe. Заштита је потпуна, без обзира када се и где незгода догодила. Студенти су осигурани 24 сата, чак и када нису на Факултету.
Уколико се деси повреда потребно је да студент  преузме образац са сајта Факултета - Пријава несрећног случаја и да се обрати Служби за студентска питања.  Ова попуњена пријава  и сва медицинска документација од почетка па  до краја лечења, снимци и број текућег рачина оштећеног подноси се у представништво Wiener Stadtische-а у Врњачкој Бањи. Пријава се подноси по завршетку лечења како би се утврдило трајање повреде.

пријава несрећног случаја   преузимање

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker