Год 1(1) 2013

Штампа

 

1. Драгиша Радојковић, Јелена Лазић, Јанко Цвијановић
Глобализација туристичке индустрије 9-20
преузимање

2. Снежана Милићевић, Милена Подовац, Душко Јовановић
Одрживи развој туризма са посебним освртом на Европску Унију 21-30
преузимање

3. Драгољуб Тодић
Oпшти оквири политике Европске уније у области животне средине и усклађивање политике и прописа Републике Србије 31-40
преузимање

4. Снежана Кнежевић, Маријан Билић, Жељко Бабић
Проблеми савременог доба глобалног карактера -заштита животне средине и обезбеђивање инвестиција у условима економске кризе 41-54
преузимање

5. Марија Костић, Милица Петровић
Улога очувања биодивирзитета као фактор развоја екотуризма планине Гоч 55-66
преузимање

6. Ана Ланговић Милићевић, Татјана Цветковски, Златко Ланговић
Менаџмент и образовање у условима глобализације 67-73
преузимање

7. Сандра Живановић, Викторија Артиновић, Невена Васовић
Значај самоконтроле и едукације оболелих од дијабетес мелитуса типа 2 у превенцији микро и макроваскуларних компликација 74-80
преузимање

8. Еља Ељвира Гордон, Александра Станковић
Структура извора финансирања као фактор ектерне комуникације са банком 81-90
преузимање

9. Марија Лакићевић, Соња Милутиновић, Милица Жаревац
Макроекономски ефекти регулације и дерегулације 91-103
преузимање

Copyright 2012. QualityJoomlaTemplates. www.hit-vb.kg.ac.rs/htmanagement