Год 1(2) 2013

Штампа

 

1. Дејан Секулић, Марија Мандарић
Анализа пословања сто најуспешнијих компанија јадранског региона
Dejan Sekulić, Marija Mandarić
Business Analiysis Top 100 Companies Of The Adriatic Region     07-19
преузимање

2.  Братислав Станковић
Туристичка агенција као пословни субјект
Bratislav Stanković
Travel Agency as a business entity     20-29
преузимање

3.  Milos Marinkovic, Danko Milasinovic
The benefits of career development through e-learning
Милош Маринковић, Данко Милашиновић
Предности развоја каријере кроз електронско учење 30-35
преузимање

4.  Јелена Лазић, Јанко М. Цвијановић, Исидора Љумовић
Међународни стандарди управљања квалитетом у туризму
Jelena Lazić, Janko M. Cvijanović, Isidora Ljumović
International standards for quality management in tourism 36-46
преузимање

5.  Дејана Павловић
Праћење и оцењивање радног учинка у туристичком објекту
Dejana Pavlović
Monitoring and evaluating the performance of tourist facility 47-54
преузимање

6.  Нако Ташков, Дарко Димитровски, Зоран Темелков
Вински туризам у Македонији-квалитативна анализа
Nako Taškov, Darko Dimitrovski, Zoran Temelkov
Wine tourism in Macedonia, a qualitative analysis   55-62
преузимање

7.  Весна Миловановић, Снежана Милићевић
Проблематика одабира стратегије интернационализације хотелских предузећа
Vesna Milovanović, Snežana Milićević
Choosing the right strategy for hotel international expansion   63-75
преузимање

8. Немања Пантић, Миљан Лековић
Tрговање опцијама
Nemanja Pantić, Мiljan Leković
Options trade   76-84
преузимање

Copyright 2012. QualityJoomlaTemplates. www.hit-vb.kg.ac.rs/htmanagement