Год 3(2) 2015

Штампа

 

1. Никола Тодоровић
Одлике пејзажних туристичких мотива
Nikola Todorović
Characteristics of landscape tourism motives  7-16
преузимање

2.  Милица Цветановић
Природне карактеристике планине Рудник као фактори развоја одрживих типова туризма
Milica Cvetanović
Natural features of Rudnik mountain as development factors of sustainable tourism types   17-24
преузимање

3.  Радослав Сенић, Соња Милојевић
Повратак изгубљених купаца
Radoslav Senić, Sonja Milojević
Recovering lost customers   25-40
преузимање

4.  Dantas, Alexis Toribio 
Economic relations of Brazil and Cuba: recent developments and prospects 
Дантас, Алексис Торибио
Економски односи Бразила и Кубе: најновија кретања и перспективе   41-46
преузимање

5.  Драгана Гњатовић, Миљан Лековић
Макроекономски показатељи међународног туризма Републике Србије
Dragana Gnjatović, Miljan Leković
Macroeconomic Indicators of International Tourism of the Republic of Serbia   47-58
преузимање

6.  Гордана Петровић
Клима као фактор развоја туризма у гружанском крају
Gordana Petrović
Climate as a factor of tourism development in the area of Gruža   59-68
преузимање

7.  Olgica Nestorović
Investments in human capital – knowledge and education as factors of sustainable development 
Олгица Несторовић
Улагање у људски капитал– знање и образовање као фактори одрживог развоја   69-79
преузимање

8.  Jасмина Огњановић
Анализа конкурената и стратегије конкурентског надметања
Jasmina Ognjanović
Competitor analysis and competitive strategies   80-88
преузимање

9.  Александра Митровић, Владан Вучић
Рачуноводствено информисање у функцији подршке пословном одлучивању у предузећу
Aleksandra Mitrović, Vladan Vučić
Accounting information in to support function business decision making in the company   89-95
преузимање

Copyright 2012. QualityJoomlaTemplates. www.hit-vb.kg.ac.rs/htmanagement