Редакциони одбор и Издавачки савет

Штампа


Издавачки савет

 • Проф. др Драгана Гњатовић  председник, Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 • Проф. др Дејан Михаиловић  Технички факултет у Монтереју, Одсек за друштвене науке, Монтереј, Мексико
 • Проф. др Жарко Лазаревић  Институт за савремену историју, Љубљана, Словенија
 • Проф. емеритус др Радослав Сенић, Крагујевац
 • Проф. др Јанко М. Цвијановић  Економски институт, Београд
 • Проф. др Соња Јовановић  Универзитет у Нишу, Економски факултет
 • Проф. др Смиљка Исаковић  Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој БањиРедакциони одбор

Главни уредник:

 • Проф. др Драго Цвијановић  Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и  туризам у Врњачкој Бањи


Уредник:

 • Доц. др Снежана Милићевић  Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи


Чланови:

 • Проф. др Дантас Алексис Торибио – Универзитет у Рио де Жанеиру, Економски факултет, Рио де Жанеиро, Бразил
 • Проф. др Раде Ратковић – Факултет за бизнис и туризам у Будви, Будва, Црна Гора
 • Проф. др Јасмина Старц – Факултет за управљање и пословање, Ново Место, Словенија
 • Проф. др Милан Амброж – Факултет организационих наука, Ново Место, Словенија
 • Доц. др Борис Михалик – Универзитет Константина Филозофа у Нитри, Факултет уметности, Нитра, Словачка
 • Проф. др Ана Ланговић Милићевић – Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 • Проф. др Драгољуб Тодић – Институт за међународну политику и привреду, Београд
 • Проф. др Снежана Кнежевић – Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
 • Проф. др Бојан Крстић – Универзитет у Нишу, Економски факултет
 • Проф. др Сандра Живановић – Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 • Проф. др Данко Милашиновић – Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 • Доц. др Бранкица Пажун – Универзитет „Унион Никола Тесла”, Факултет за инжењерски менаџмент
 • Доц. др Александра Митровић – Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 • Доц. др Дарко Димитровски – Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 • Доц. др Марија Костић – Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 • Доц. др Марија Лакићевић – Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 • Доц. др Марија Мандарић – Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 • Доц. др Тања Станишић – Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој БањиСекретар редакције:

 • Миљан Лековић – Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи


Технички уредник:

 • Саша Ђуровић  Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи


Техничка припрема:

 • Александар Митровић  Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи


Лектори за енглески језик:

 • др Александра Радовановић  Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 • др Драгана Пешић  Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

 

Copyright 2012. QualityJoomlaTemplates. www.hit-vb.kg.ac.rs/htmanagement